PET Haarlem Techniekdag header.jpg

STAP IN DE 7 WERELDEN VAN TECHNIEK TIJDENS DE PET TECHNIEKDAG HAARLEM OP 24 JANUARI 2020!

Techniek is overal om ons heen aanwezig en dit zal in de toekomst nog veel meer toenemen. Het is zelfs zo van zelfsprekend dat we ons onvoldoende realiseren dat een leven zonder techniek bijna niet meer voor te stellen is. Denk bijvoorbeeld aan de mobiele telefoon, de navigatie in de auto, het snelle internet waarmee machines in contact staan met elkaar en aan de toename van elektrische apparaten in ons huis. Of aan de enorme opmars van de zonne- en windenergie in de regio, de rol van techniek bij de wereld van transport en logistiek, gezondheidszorg en robotica of aan de mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat onze auto’s blijven rijden en onze huizen aangesloten blijven op gas, water, elektra en afvoer.

Kom met je klas op reis door de werelden van techniek!
De wereld van techniek is breed van natuurbeheer, vliegtuigbouwers, timmerman, monteur, softwareontwikkelaars tot robotica expert. Om kinderen te laten ervaren dat techniek en wetenschap breed in onze samenleving aanwezig zijn, tonen wij op 24 januari 2020 de zeven verschillende werelden van techniek tijdens de PET Techniekdag Haarlem bij de 3D Makers Zone in Haarlem! Tijdens deze leerzame dag maken leerlingen kennis met een aantal van deze zeven werelden; in een drietal workshop rondom techniek en technologie.

De workshops worden verzorgd door vele techniek bedrijven en technische scholen in onze regio. De leerlingen krijgen daarmee een goed beeld van het techniekaanbod in het voortgezet onderwijs en de mogelijkheden in het beroepenveld later. Kortom dit is behalve een zeer inspirerende dag ook een waardevolle aanvulling ter ondersteuning van hun keuze naar het voortgezet onderwijs!

Programma Haarlem Techniekdag 24 januari 2020:
Tussen 9 uur en 15.30 uur vinden er diverse workshops plaats waarin leerlingen uit groep 8 kennis maken met de mogelijkheden van techniekonderwijs in het Voortgezet onderwijs in de regio. Denk daarbij aan workshops in 'traditionele' techniek zoals timmeren, pijpsnijden, programmeren, installatietechniek maar ook aan aansprekende workshops over 3D-printing, virtual reality, robots en domotica en meer. Kortom een leerzaam en inspirerend programma voor uw leerlingen om kennis te maken met een beroep in de techniek!

Je klas volgt diverse workshops in een tijdsbestek van ongeveer 2 uur.

Duur en aanvang: 2 uur ingepland tussen 08:45 en 15:30 uur
Wanneer: vrijdag 24 januari 2020
Locatie: 3D Makers Zone, Oudeweg 95, 2031 CC, Haarlem (navigatie: IR lelyweg 10)

Aanmelden is gratis
Afzeggingen van reserveringen kan tot drie weken van te voren kosteloos. 
Na die tijd bedragen de annuleringskosten 2 euro per leerling.


TERUGBLIK EDITIE 2018: RUIM 550 KINDEREN AAN DE SLAG MET TECHNIEK!

original.jpg

Met veel plezier kijken we terug op een wederom geslaagde Haarlem Techniekdag - de derde alweer. 550 basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 hebben op 25 januari jl. 3 van de 16 workshops met hun klas bezocht. Een groot succes met 550 blije gezichten. (bekijk het filmpje hiernaast). Techniek en technologie is overal om ons heen aanwezig en dit zal in de toekomst in toenemende mate het geval zijn. Op dit moment hebben we in Noord-Holland bijna 2000 openstaande vacatures in de techniek en ict, dit aantal zal naar verwachting enkel groeien. Een keuze voor een beroep in de techniek of ict staat dus nu en in de toekomst garant voor een baan! 

De Gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland, regionale scholen voor voortgezet onderwijs en bedrijven vinden het daarom belangrijk om leerlingen al vroeg kennis te laten maken met een beroep in de techniek.

Achtergrond: Techniekpact 2020
Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, regio’s en het Rijk, hebben het Nationaal Techniekpact 2020 ondertekend met als doel meer technisch geschoold personeel op te leiden en voor elkaar te krijgen dat meer studenten (jongens én meisjes) kiezen voor bèta studierichtingen. Het pact volgt 3 lijnen: 
- Kiezen voor techniek/wetenschap
- Leren in de techniek/wetenschap
- Werken in de techniek/wetenschap

Het Primair Onderwijs richt zich niet direct op het maken van deze toekomstige studiekeuzes, maar wel op het ontwikkelen van het talent van kinderen. De nieuwsgierigheid die kinderen van zichzelf in zich hebben moet gestimuleerd en bevorderd worden zodat zij een onderzoekende en ondernemende leerhouding ontwikkelen en blijven houden. Met deze leerhouding kunnen zij ontdekken waar hun talenten liggen en bepalen welke studierichting het beste bij hen past. Om te kunnen ontdekken is een breed aanbod aan voorbeelden en ervaringen nodig, want “onbekend blijft onbemind”.  

Om uitvoering te geven aan bovengenoemd pact, heeft Gemeente Haarlem budget gereserveerd voor de organisatie van de Haarlem Techniekdag 2019”. Hierbij wordt samengewerkt door het Nova College, 3D Makers Zone en diverse bedrijven en instellingen uit de regio.