Practoraat
Smart Technology Skills

 
Practor-Day3 167 1 .jpg

"Via praktijkgericht onderzoek willen we een antwoord vinden op de vraag hoe we onze studenten zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de exponentiele technologische ontwikkelingen"

   Tom Hogendoorn, Practoraat Smart Technology Skills


 

Sinds twee jaar is binnen het mbo het practoraat geïntroduceerd. De practor heeft binnen het mbo een soortgelijke functie als de lector binnen het hbo, met dien verstande dat het onderzoek en ontwikkeling die door een practor wordt uitgevoerd meer praktijkgericht is en resultaten moet opleveren die direct in de praktijk toepasbaar zijn. 

Dit practoraat “Smart Technology Skills” is ondersteunend voor de Publiek-Private samenwerking “Smart Makers Education”. Via praktijkgericht onderzoek zal het practoraat een antwoord proberen te vinden op de vraag hoe we onze studenten zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de snel veranderende samenleving als gevolg van de exponentiele technologische ontwikkelingen.

 

"Uit literatuuronderzoek blijkt dat de 21st Century Skills hierin een belangrijke rol spelen"

 

We hebben binnen ons samenwerkingsverband al een flink aantal makathons gehouden en het blijkt dat door deze manier van werken bovengenoemde vaardigheden ruimschoots aan bod komen. Vanuit het practoraat willen we daarom proberen om deze manier van werken breder in te voeren binnen ons onderwijs. Hiertoe worden de makathons aangeboden als keuzedelen, die ontwikkeld worden in samenwerking met partner Doon. Daarbij is het net als bij de makathons de bedoeling dat er steeds gewerkt wordt met teams van studenten van verschillende opleidingen en niveaus en waarbij er altijd gewerkt wordt aan een authentiek innovatievraagstuk van een instelling of bedrijf.

Vanuit het onderwijs bezien, staat hierin centraal dat we in toenemende mate aan de slag gaan met een nieuw didactisch model. In onderstaande tabel is te zien wat de verschillen zijn tussen de didactiek die kenmerkend is voor de industriële samenleving en de didactiek die kenmerkend is voor de kennissamenleving waarin we inmiddels zijn beland en die tevens kenmerkend is voor de werkvormen en methoden die onderdeel uitmaken van de makathons en van de keuzedelen.

 
IL Figuur 21e eeuwse_600.png
 

Bij deze vernieuwende didactiek horen diagnostische beoordelingsinstrumenten, zoals observaties, portfoliobeoordelingen, self- en peerassessments. Tijdens het uitvoeren van de makathons en van de keuzedelen zijn relevante nieuwe technologieën zoals 3D printers, drones en Virtual Reality brillen aanwezig om mee te werken. Daarnaast is er bij de productontwikkeling aandacht voor belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, privacy, ethiek en ondernemerschap.

Binnen deze manier van werken onderzoekt practoraat welke werkvormen het meest succesvol zijn om de 21st Century Skills aan te leren en om de studenten te leren omgaan met nieuwe technologieën zodat zij zo goed mogelijk voorbereid zijn op de snel veranderende samenleving.  

Zie voor meer informatie het onderzoeksplan of neem contact met mij op.

https://drive.google.com/file/d/0BzgX2-z5gm5wT1NuTWdFbkl4YkE/view?usp=sharing

 

Tom Hogendoorn
Practor Smart Technology Skills

tom@smartmakerseducation.nl

thogendoorn@novacollege.nl

Schermafbeelding 2018-02-15 om 14.02.05.png