Gefeliciteerd aan TEAM REDBAND met hun idee voor de kalmeerbeer!

winnaars_makathon.gif
 
Iedereen moet richting kunnen geven aan zijn of haar eigen leven, ook als je daarvoor een beroep op anderen moet doen.
Stockphoto, ivm privacy gebruiken we geen foto’s van clienten

Stockphoto, ivm privacy gebruiken we geen foto’s van clienten

“Kevin is een jongen van 16 jaar, woont op gesloten woning, heeft ADHD en een hartritme stoornis. Kevin houdt heel erg van voetballen. Hij heeft als grote wens in een voetbalteam te spelen en wil meer voetballen/ sporten dan mogelijk is. Dit lukt lang niet altijd omdat er altijd toezicht moet zijn i.v.m. zijn hartklachten en gedrag (impulsiviteit, klimt over of door het hek en klimt dan bv op dak). Welke slimme technologische oplossing kan Kevin helpen om hem meer vrijheid te geven zodat hij vaker kan sporten?”

Op de Makathon Zorg en Welzijn 2019 zijn we van 15 t/m 17 aan de slag gegaan met uitdagingen van cliënt en/of kind waar slimme technologische oplossingen nodig zijn voor meer zelfregie en versterkende zorg en welzijn. Dit betekent slimme oplossingen voor het ondersteunen van een cliënt/kind vanuit zijn/haar behoeften waar dat nu nog niet altijd goed lukt. De cliënt/het kind geeft de richting aan, de professional volgt, de technologie ondersteund.

Iedereen moet richting kunnen geven aan zijn of haar eigen leven, ook als je daarvoor een beroep op anderen moet doen. Het gaat om zelf bepalen, eigenaarschap, en niet altijd om zelf doen. Dit noemen we zelfregie. Alle mensen ongeacht leeftijd moeten vanuit de eigen kracht, motivatie en contacten, binnen de grenzen van wat er mogelijk is, zoveel mogelijk zelfregie houden. De omgeving heeft hierbij de taak om aan te sluiten bij zijn of haar ondersteuningsbehoeften. Toch is zelfregie niet voor iedereen even vanzelfsprekend, soms zijn slimme oplossingen nodig.

De Makathon is helaas voorbij, maar je kunt nog volop nagenieten en alvast verheugen op de volgende editie van 18 t/m 20 mei 2020!


De Makathon Smart Solutions VOOR Zorg en Welzijn WERD mede mogelijk gemaakt door:

Logos_alle_Tekengebied 1.png

De zorg- en begeleidingsvragen worden steeds complexer, zowel in de gehandicaptenzorg als in de kinderopvang. Het is belangrijk dat verschillende vakgebieden elkaar vinden en samen tot slimme oplossingen komen.”
— Marian Stet, lid raad van bestuur Hartekamp Groep

Het programma voor editie 2019

Schermafbeelding 2019-05-10 om 22.51.26.png
Schermafbeelding 2019-05-10 om 22.52.05.png

Jos zit op de buitenschoolse opvang (BSO) locatie Beatrix en kan zelf heel goed tegen zijn mentor vertellen hoe het met hem gaat. De ouders van Jos geven aan niet direct behoeften te hebben aan een uitgebreid gesprek over hun zoon, ze krijgen dit van school ook al. Ze vinden het wel prettig om te horen hoe het met Jos gaat op de BSO. Welke slimme technologische oplossing kunnen we bedenken voor een efficiënte en kwalitatieve observatiemethode waar kinderen als Jos in worden gezien en gehoord?

De casussen voor editie 2019

Hartekamp Groep: Kevin

is een jongen van 16 jaar, woont op gesloten woning, heeft ADHD en een hartritme stoornis. Kevin houdt heel erg van voetballen. Hij heeft als grote wens in een voetbalteam te spelen en wil meer voetballen/ sporten dan mogelijk is. Dit lukt lang niet altijd omdat er altijd toezicht moet zijn i.v.m. zijn hartklachten en gedrag (impulsiviteit, klimt over of door het hek en klimt dan bv op dak). Welke slimme technologische oplossing kan Kevin helpen om hem meer vrijheid te geven zodat hij vaker kan sporten?


Les Petits Kinderopvang: Jos

Jos zit op de buitenschoolse opvang (BSO) locatie Beatrix en kan zelf heel goed tegen zijn mentor vertellen hoe het met hem gaat. De ouders van Jos geven aan niet direct behoeften te hebben aan een uitgebreid gesprek over hun zoon, ze krijgen dit van school ook al. Ze vinden het wel prettig om te horen hoe het met Jos gaat op de BSO. Pedagogisch medewerkers Pieter en Esther hebben op een BSO middag niet veel tijd om een uitgebreide observatiemethode toe te passen, maar willen wel van Jos en alle andere kinderen horen hoe het met ze gaat, wat ze prettig vinden op de BSO of wat ze minder leuk vinden. Welke slimme technologische oplossing kunnen we bedenken voor een efficiënte en kwalitatieve observatiemethode waar kinderen als Jos in worden gezien en gehoord.


Hartekamp Groep: Eva

is een meisje van 14 jaar, ze heeft ernstige hechtingsproblematiek en vertoont complex gedrag zoals agressie en zelfverwondingen. Eva vindt overgangen lastig, zoals dat haar TV uit moet voor het slapen gaan. Hiervoor heeft het team een knop die op een bepaald tijdstip uit en aangezet wordt zodat begeleiders uit de relatie met haar blijven waardoor deze overgang goed verloopt. Welke slimme technologische oplossing kan Eva helpen bij het prettiger laten verlopen van dit soort overgangen? Andere overgangen zijn, telefoon/laptop afsluiten, aan tafel komen, thuis komen, naar school gaan, volgende activiteit etc.


Les Petits: Maak het verschil

Binnen de kinderopvang is het de pedagogisch medewerker die het verschil maakt op de groep in contact met de kinderen. Kennis over het vak ‘pedagogiek’, dit in de praktijk brengen met een persoonlijke motivatie is essentieel! Sascha, leidinggevende locatie IKC De Paradijsvogel geeft aan dat op dit moment het vooral de leidinggevende is die bij een medewerker aangeeft wat hij/zij kan doen om zijn kennis en vaardigheden up to date te houden. De wens van haar is dat de professional vanuit een eigen motivatie, zelfregie en empowerment zijn of haar eigen keuzes hierin maakt. Welke slimme technologische oplossing kunnen we bedenken voor een nog sterker ontwikkeltraject, waarbinnen de medewerker eigen keuzes maakt om als professional sterker te worden binnen zijn of haar vakgebied?


Hartekamp Groep: Pieter

is 19 jaar en heeft het Cornelia de Lange Syndroom. Hij heeft zowel lichamelijke als geestelijke beperkingen. Sinds hij 10 jaar is kan hij lopen, maar hij kan niet praten. Hij kan wel via lichaamstaal aangeven wat hij wil, bijvoorbeeld of hij eten of drinken wil. Hij wijst dan het eten en drinken aan als het er staat. Maar het wordt al lastiger als het er niet staat. Pictogrammen of foto’s werken niet. Welke slimme technologische oplossing kan Pieter helpen om beter te communiceren wat hij wil?


Hartekamp Groep: Niels

is een jongen van 17 jaar, zijn ontwikkelingsleeftijd is ongeveer 6 – 12 maanden. Niels kan niet zelfstandig over straat, hij reageert impulsief en ziet geen gevaar en heeft ook geen zwemdiploma’s. Zijn moeder heeft angst dat hij wegloopt en in water geraakt en dan verdrinkt, zij heeft eerder een zoon verloren die is verdronken. Hierdoor wandelt Niels altijd met een wandelkoord. Welke slimme technologische oplossing kan Niels helpen om wandelingen te laten maken zonder wandelkoord?


Les Petits: vervoer kinderopvang

De kinderopvang vervoert dagelijks kinderen van school naar de diverse BSO locaties, sportclubs, enz. In de vakantieperiode worden ook de bussen van een locatie gebruikt om met de kinderen op uitje te gaan. Dorien (leidinggevende BSO locatie Juliana v. Stolberglaan)geeft aan dat op dit moment alle vervoerslijsten nog met de hand worden gemaakt. Praktijkervaring leert dat de vervoerslijsten ondanks de goede voorbereiding dagelijks nog handmatig worden aangepast omdat kinderen in bijvoorbeeld een vakantie worden afgemeld of onverwachts niet komen.  Welke slimme technologische oplossing kunnen we bedenken om vervoer van kinderen tijdens schoolweken en een vakantieperiode van en naar een locatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, waarbij de speeltijd voor kinderen niet in het geding komt?


Hartekamp Groep: Thomas

is een jongen van 18 jaar en heeft een ontwikkelingsleeftijd van ongeveer 6 jaar. Daarnaast heeft Thomas autisme, een verstandelijke beperking en heeft hij veel last van angsten. Vooral de overgang naar de nacht/slapen gaan vindt Thomas heel eng, hierdoor vertoont hij veelal moeilijk verstaanbaar gedrag in de avonden. Welke slimme technologische oplossing kan Thomas helpen zijn angst voor slapen gaan te verminderen?


Hartekamp Groep: Brenda

is een jong volwassen vrouw. Zij is rolstoel gebonden en voor fietsen, wandelen en gebruik tablet volledig afhankelijk van anderen. Door het gebruik van een tablet bekend is zij bekend met de digitale wereld, zoals spelletjes, filmpjes, You Tube. Gezien haar beperkte fijn motorische mogelijkheden vraagt een tablet nogal wat qua ondersteuning en is zij niet in staat deze zelfstandig te gebruiken. Tevens zijn de mogelijkheden op een tablet beperkt. Brenda zou graag voorleesprogramma's hebben waarin zij zelf de verhaaltjes kiest en ( leer) spelletjes die ingedeeld zijn op moeilijkheidsgraad. Zij is immers nog volop in ontwikkeling en iets dat vandaag moeilijk is kan volgend jaar saai zijn. Haar fysieke mogelijkheden zouden ook vergroot kunnen worden door besturingssystemen die beweging stimuleren. Er bestaan al diverse oplossingen, maar nergens in een mooie compacte, makkelijk bestuurbare vorm, die voor een mens in ontwikkeling gebruikt kan worden. Welke slimme technologische oplossingen kunnen Brenda en andere cliënten helpen in hun ontwikkeling en hun zelfstandigheid vergroten?


De makathons dagen studenten uit om buiten de kaders te denken en samen te werken met andere disciplines. Het vraagt andere vaardigheden dan in een lesprogramma in de klas: samenwerken met anderen, open staan voor andere meningen, creativiteit en de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Bovendien leren studenten en potentiele stagebedrijven of werkgevers elkaar kennen op deze evenementen
— Talitha van den Elst, lid college van Bestuur Nova College

de locatie van de makathon

_plattegrond.jpg

Net als voorgaande jaren zal de Makathon Smart Solutions voor Zorg en Welzijn weer worden georganiseerd op het terrein van de Hartekamp Groep in Heemstede. Nieuw dit jaar is de toevoeging van een extra locatie bij het Integraal Kind Centrum (IKC) De Paradijsvogel in Vogelenzang. Een deel van het programma zal hier plaatsvinden, bussen rijden tussen de locaties om deelnemers te vervoeren.

Adres van de hoofdlocatie van de Makathon
Hartekamp Groep
Herenweg 5
2105 MB Heemstede

Adres van de locatie IKC de Paradijsvogel
IKC De Paradijsvogel
Henk en Lensenlaan 3
2114 ER Vogelenzang


Dorien (BSO locatie Juliana v. Stolberglaan) geeft aan dat op dit moment alle vervoerslijsten nog met de hand worden gemaakt. Praktijkervaring leert dat ondanks de goede voorbereiding dagelijks nog handmatig worden aangepast omdat kinderen in bijvoorbeeld een vakantie worden afgemeld of onverwachts niet komen.  Welke slimme technologische oplossing kunnen we bedenken om vervoer van kinderen van en naar een locatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, waarbij de speeltijd voor kinderen niet in het geding komt?

DE AFTERMOVIES VAN DE Makathon EDITIE 2019

 
 

Thomas is een jongen van 18 jaar en heeft een ontwikkelingsleeftijd van ongeveer 6 jaar. Daarnaast heeft Thomas autisme, een verstandelijke beperking en heeft hij veel last van angsten. Vooral de overgang naar de nacht/slapen gaan vindt Thomas heel eng, hierdoor vertoont hij veelal moeilijk verstaanbaar gedrag in de avonden. Welke slimme technologische oplossing kan Thomas helpen zijn angst voor slapen gaan te verminderen?

DE foto's VAN DE makathon EDITIE 2018