Ook de komende 100jaar Het schoonste drinkwater voor iedereen

STUdenten en medewerkers zijn van 2 t/m 4 oktober aan de slag gegaan om innovatieve oplossingen te creëren zodat we ook de komende 100 jaar continu het schoonste drinkwater kunnen blijven leveren.

Technologie en digitalisering veranderen de drinkwatersector in een razend tempo, denk aan de virtual reality, 3d-printing en robotisering. Ook heeft de sector te maken met grote uitdagingen zoals klimaatverandering en de energietransitie. Volgens PWN zijn er meer slimme makers in de sector nodig, mensen die in staat zijn om alle nieuwe technologische mogelijkheden aan te wenden om de grote uitdagingen te lijf te gaan. Daarom organiseert het in samenwerking met het regionaal samenwerkingsverband SMART MAKERS EDUCATION van 2 t/m 4 oktober de Makathon Smart Solutions voor Water en Natuur.

Dit samenwerkingsverband van onder andere PWN, Nova College en de 3D Makers Zone organiseert al 5 jaar samen Makathons. Een driedaagse ‘snelkookpan’ waarbij onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden samen leren en innoveren. Maken, experimenteren met nieuwe technologie staat centraal, PWN brengt de vraagstukken en expertise in, de jongeren een frisse blik, creativiteit en een ‘out-of-the-box’ mindset.

Slimme oplossingen voor kennisoverdracht en kennisdeling
Tijdens de Makathon van 2 t/m 4 oktober zijn nieuwe slimme manieren bedacht voor kennisoverdracht en kennisdeling in de drinkwatersector. Want de komende twee jaar gaan veel medewerkers met pensioen en worden er gelijktijdig zo’n 100 nieuwe medewerkers aangetrokken. De uitdaging die zich voordoet is hoe kunnen we technologie inzetten om kennis van vertrekkende professionals zo efficiënt mogelijk borgen en deze kennis overdragen aan nieuwe medewerkers en hen snel aan het werk helpen?

“We verwachten dat over 5 jaar veel van de huidige processen zijn geautomatiseerd, data is dan een van onze belangrijkste bedrijfsmiddelen en we gaan veel meer gebruik maken van virtual reality en augmented reality. Medewerkers zullen werken met andere digitale hulpmiddelen en gaan machines en installaties beheren die continue aan het internet zijn verbonden.”, Suze van der Meulen innovatiemanager bij PWN.

Logos_alle_Tekengebied 1.png


 

Alle videos van de Makathon SMART SOLUTIONS VOOR WATER EN NATUUR

Een recap van de eerste dag van de Makathon editie 2019

De recap van dag 3, kijk beleef en ervaar!

Een recap van de tweede dag van de Makathon editie 2019


 

De foto’s van de Makathon SMART SOLUTIONS VOOR WATER EN NATUUR


 

De uitdagingen voor editie 2019

Leerling Basisonderwijs/Voorgezetonderwijs: ik wil ontdekken of ik in de toekomst in met techniek wil werken

Uitdaging 1: Ontwikkel leeractiviteit voor BO/VO

PWN heeft in het afgelopen jaar een Smart Waterzuiveringssysteem ontwikkelt die kan worden ingezet op scholen om kennis te maken met techniek. Met dit team zorg je dat scholen informatie kunnen vinden over Smart Zuiveringssysteem en dat docenten en leerlingen van BO/VO er leuke uitdagende techniekopdrachten mee kunnen doen.

 

Uitdaging 2: Hoe kan ik techniek integreren in mijn lesprogramma?

Een reguliere basisschool docent moet vanaf 2020 techniek onderwijs inpassen in zijn lesplannen


Student: ik wil ontdekken of ik in de toekomst in de drinkwatersector zou willen werken

Uitdaging 2: Ontwikkel opdracht mbo/hbo

PWN heeft in het afgelopen jaar een Smart Waterzuiveringssysteem ontwikkelt die kan worden ingezet op MBO en HBO niveau om te leren over drinkwaterzuiveringssyteem en nieuwe Smart Technologie. Met dit team ontwikkel je nieuwe opdrachten voor MBO en HBO niveau en bouw je verder aan het Smart Zuiveringssyteem


Ervaren PWN medewerker: Ik wil dat de nieuwe PWN medewerker mijn kennis en ervaring nog kan gebruiken in de processen en leertraject

Uitdaging 3: Expert Capture

Een bijna gepensioneerde PWN professional, verantwoordelijk voor de operatie van zuiveringsinstallaties, wil een mogelijkheid hebben om tijdens zijn huidige werkzaamheden kennis die hij gebruikt (kennis in zijn hoofd) te digitaliseren zodat, nadat hij PWN heeft verlaten, deze kennis nog kan worden gebruikt in het nieuwe datagedreven PWN. Met dit team bouw je aan een app om informatie vast te leggen en koppel je via machine learning de informatie aan juiste processen, assets en leertrajecten.


Nieuwe medewerker: Ik wil zo snel mogelijk toegevoegde waarde leveren aan het beheren van een zuiveringsinstallatie

Uitdaging 4: Trainen nieuwe medewerker

Een opleidingstraject voor beheer van zuiveringsinstallaties duurt nu drie jaar en vraagt veel inspanning van de zittende professional. Met dit team bedenk je een concept voor een leertraject waar je gebruik maakt van nieuwe technologie en de oplossingen die de andere teams bouwen.


PWN manager: ik wil inzicht krijgen in groeimodel van 3D foto, naar assetmodel naar assetengineering

Uitdaging 5: Groeimodel 3D

PWN gaat in de toekomst steeds meer met 3D modellen werken. Op dit moment werkt PWN nog veel met 2D tekeningen. Met dit team ga je met verschillende experts ontdekken hoe PWN op eenvoudige manier stappen kan maken van 2D naar 3D.


Assetengineer: ik wil een toolkit hebben om op een eenvoudige wijze de klimatologische omstandigheden in een bedrijfsruimte te beheersen.

Uitdaging 6: Klimaatbeheersing ruimtes

Door de klimaatveranderingen zijn er ook meer schommelingen van temperaturen in ruimtes bij de zuiveringsinstallaties van PWN. Met dit team ontwikkel je een toolkit voor het kunnen plaatsen van sensoren en binnenhalen van de data. Daarnaast zorg je dat de data wordt gekoppeld met andere databronnen en wordt omgezet naar informatie en mogelijk naar nieuw concept voor geautomatiseerde klimaatbeheersing.


Procesvoerder: ik wil als opdrachtgever dat beheer activiteiten efficiënt en kwalitatief goed worden uitgevoerd

Uitdaging 7: Hulp on site

Veel van de werkzaamheden in een zuiveringsinstallatie worden uitgevoerd door leveranciers/aannemers van PWN. Vaak komt een medewerker van een leverancier/aannemer voor het eerst bij een drinkwaterzuivering en moet een PWN medewerker meelopen en zaken uitleggen. Hier werk je aan een oplossing dat de medewerker via Augmented Reality en een App alle informatie inzichtelijk heeft om zijn taak efficiënt en goed uit te voeren zonder hulp van een professional.


Procesvoerder: ik wil op elk moment hulp kunnen bieden zonder dat ik fysiek aanwezig hoef te zijn

Uitdaging 8: Hulp op afstand

De professionals in het beheer van drinkwaterzuivering hebben op dit moment een hoge werkdruk. Doordat de komende periode professionals zullen uitstromen en nieuwe medewerkers moeten worden opgeleid zal die druk toenemen. Een groot deel van de tijd zit in reistijd om fysiek aanwezig te kunnen zijn om kennis over te dragen. Met dit team werk je aan een oplossing met VR en AR om op afstand hulp te kunnen bieden.


Teammanager: ik wil dat werkzaamheden veilig worden uitgevoerd

Uitdaging 9: Veilig werken

Bij PWN staat veiligheid op 1. Een PWN medewerker moet zich constant bewust is zijn van de veiligheidsrisico’s en de passende maatregelen. Met dit team werk je een oplossing om een medewerker te helpen om zijn werk veilig uit te voeren. Je maakt hier gebruik een reeds ontwikkelde inspectie-app.Pitches van de Maakteams


 

De aftermovies van de Makathon Water en Natuur editie 2018


 

Foto's van de Makathon water en natuur editie 2018