Makathon_Park21_header_medres.png
 

PARK21 is een groeiend park voor iedereen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. PARK21 zorgt straks voor meer groen, ruimte voor sport, recreatie en ontspanning. De Gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland dagen studenten uit om mee te denken bij het vormgeven en de uitdagingen van PARK21. Bedenk samen met jouw team nieuwe ideeën door gebruik te maken van de nieuwste technologieën.

And the winners are!

1e prijs Team Out of the Blue
2e prijs Team Greentech
3e prijs Team Water Rush

Deelnemende studenten van Nova College, Kaj Munk College, Herbert Vissers College (HVX), Hoofdvaart College en het Hageveld College.
We wensen de winnaars veel plezier met hun prijzen en wie weet wordt hun idee binnenkort gerealiseerd in PARK21!!

Een sfeerimpressie van de MAKATHON pArk21!

 

WAT IS EEN MAKATHON

Een Makathon is een middel om bedrijven, overheden en kennisinstellingen te laten aansluiten en mee te laten bewegen in de exponentiële ontwikkeling van digitale technologie. Tijdens een Makathon van één-, twee, of drie dagen werken we met werkvormen als Design Thinking en Scrum en de laatste technologieën zoals VR, Blockchain, 3D printing en Internet of Things. Zo ontstaan slimme ideeën en oplossingen voor alledaagse uitdagingen in de digitale transformatie van bedrijf en maatschappij.

Het samenwerkingsverband SMART MAKERS EDUCATION (SME) organiseert Makathons met een sterke focus op leren voor onderwijs èn bedrijf. Het Practoraat Smart Technology Skills van Nova College doet onderzoek naar het effect van deze nieuwe manier van leren voor student en medewerkers. De Makathon is DE manier voor een leven lang ontwikkelen voor uw medewerkers en studenten.


1601020_masterplankaart.jpg

OVER PARK21

PARK21 is een groeiend park voor iedereen en ligt tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het park heeft een grootte van wel 1.000 hectare. PARK21 zorgt straks voor meer groen, ruimte voor sport, recreatie en ontspanning.

PARK21 vertelt het verhaal van de polder, van Holland. Hierbij staat de cultuur en het Hollandse landschap centraal. De basis voor PARK21 is het polderland met de kenmerkende lange rechte bomenrijen en de boerenerven. In het westelijk deel komt het parkhart; een recreatieplas met horeca. Op open plekken in het park komt ruimte voor sport en spel. In het oostelijk deel, rond het spoor en direct bereikbaar vanaf de A4, is er ruimte voor grootschalige recreatie. Hier wordt straks het verhaal van Holland verteld door middel van onder meer attracties. Ook is er ruimte voor een evenemententerrein.

In PARK21 is al van alles te beleven. Het eerste deelgebied is al aangelegd. Hier vind je het sportcomplex van de 'Hoofddorp Pioniers', de Hoofddorpse honk- en softbalclub. Verschillende wandel-, fiets- en ruiterpaden slingeren door het groene gebied. Deze paden brengen je bij verschillende onderdelen in het park, zoals de speeltuin Kleiland, het bijenpaleis, de biologische moestuin, Klimpark21 waar je op verschillende hoogtes kan klimmen en het eerste Nederlandse Electrische motorcrosscircuit. Bij de Parklanden boeren kun je genieten van een houthakdag en het koeiendansen, in de zomer wandelen tussen de gewassen en boerengolfen en in het najaar je eigen aardappels rooien en direct daarna frietjes bakken.

De gemeente ontwikkelt PARK21 niet alleen, maar doet dit samen met inwoners, bedrijven, boeren, Hoogheemraadschap Rijnland, investeerders en scholen. Op deze manier werkt de gemeente samen aan een uniek park voor iedereen. Hierdoor is niet precies aan te geven hoe het park eruit komt te zien en hoe lang de ontwikkeling gaat duren.


De vraagstukken voor de Makathon PARK21 2019 WAREN

 

Recreatie in PARK21

45189.jpg

In PARK21 is de aanleg van lage delen gepland. Als bij extreme neerslag het waterpeil stijgt, zullen deze gebieden als eerste onderlopen. Door het regenwater op te vangen in Park21 levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan de rest van de polder omdat het daarmee de polder beschermt tegen wateroverlast. Het grootste deel van de tijd staan deze gebieden droog. Daarom vinden het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer dat deze gebieden ook heel goed benut kunnen worden voor recreatie.

Aan jullie de vraag, hoe zouden we deze lage gebieden recreatief kunnen benutten? Houd daarbij rekening met de doelstellingen van PARK21: gezondheid van mens en dier, veiligheid, voor iedereen toegankelijk, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

  • Maak een ontwerp van deze lage delen waarin naast de waterbergende functie ook de recreatieve functies en doelstellingen van PARK21 zijn opgenomen waarbij de belevingswaarde van water en het gebied voorop staan.

  • Maak gebruik van de technologische mogelijkheden van vandaag voor interactiviteit met de bezoekers, bedenk daarbij ook hoe de energie hiervoor kan worden opgewekt.

Spetterende waterbeleving van het VDS

watersysteem_vds.jpg

De Haarlemmermeer is een voormalig meer dat ruim 150 jaar geleden is drooggelegd. Het hoogheemraadschap van Rijnland is samen met de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat dit ook zo blijft. Grote delen zijn nu ingericht voor agrarisch grondgebruik.

Bij de inrichting van PARK21 ontstaan er mogelijkheden het watersysteem aan te passen, bijvoorbeeld op de klimaatverandering. Welke veranderingen zijn ervoor nodig om in de Haarlemmermeer nu en in te toekomst droge voeten te houden?

De geschiedenis van het droogleggen van de Haarlemmermeer tot een vernieuwend watersysteem kent vele stappen. We vinden het belangrijk dat onze inwoners en bezoekers de geschiedenis van de droogmakerij en de vele innovatieve systemen mee krijgen.

De vraag aan jullie is op welke wijze kunnen we in PARK21 de historie van het waterbeheer in deze polder laten beleven. Dit kunnen oplossingen zijn voor verschillende doelgroepen (jong à oud) en verschillende stakeholders (bedrijven, scholen, overheden). De drie fasen die we globaal kunnen onderscheiden zijn totstandkoming van de polder, huidig waterbeheer en toekomstig waterbeheer.

  • Bedenk een (water)beleving waarbij de bezoeker de historie van de droogmakerij van toen tot nu kan beleven.

  • Maak daarbij gebruik van de technologische mogelijkheden van voor interactiviteit met de bezoekers, bedenk daarbij ook hoe de energie hiervoor kan worden opgewekt.

  • Houd rekening met de doelstellingen van PARK21.


het programma

programma.PNG

De organisatie

Makathon_logos.png