Volg ons op studiereis in Estland

Schermafdruk 2018-04-12 20.24.39.png

Op maandag 16 april vertrekken Suze van der Meulen, Innovatiemanager PWN, Tim van der Voord, Programmamanager SME en Wesley Leung, praktijkopleider Nova College voor een 3-daagse studiereis naar Estland. Deze reis is georganiseerd door het netwerk Katapult van Platform Beta Techniek en heeft als doel het opdoen van inspiratie en het verwerven van nieuwe inzichten op het gebied van (beroeps)-onderwijs en ondernemerschap. Het programma is gericht op ICT en digitalisering met crossovers naar Smart Industry en e-Health. Onderwerpen waar het samenwerkingsverband Smart Makers Education zich eveneens op richt in de regio Haarlem-IJmond. Via het blog op onze website kun je onze reis en opgedane kennis en inzichten volgen en reageren.

Over Estland
Estland ligt aan de Baltische Zee en is qua oppervlakte iets groter dan Nederland. Toch wonen er maar 1,3 miljoen mensen. Tot 1991 behoorde het land tot de Sovjet-Unie; de val van het IJzeren Gordijn markeerde het begin van een ongekende transformatie. Het land vond in 2004 definitief aansluiting bij het Westen toen het zowel tot de NAVO als de Europese Unie toetrad.

Waarom deze studiereis (juist) naar Estland?
De Estse overheid heeft sinds jaar en dag ingezet op digitalisering. Een gouden zet. Vanaf basisschool- niveau wordt uitgebreid aandacht besteed aan programmeren en doet de overheid er alles aan om de oprichting van IT- start-ups te ondersteunen en te stimuleren. Inwoners van Estland hebben allemaal de kans om een digitaal identiteitsbewijs te verkrijgen en ze kunnen een groot deel van hun overheidszaken eenvoudig online afhandelen.

Zie ook het E-stonia project: https://e-estonia.com/

Onderwijs in Estland
Wat onderwijs betreft kan Estland zich meten met internationaal erkende koplopers als Finland, Singapore, Zuid-Korea en Japan. Met name de mate van toegankelijkheid voor studenten uit lagere inkomensklassen wordt geprezen. Estse bedrijven zien bovendien in dat ze moeten investeren in hun toekomstige werknemers. Het gevolg is een toenemende betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs.

Het programma
Gedurende het 3-daagse programma zullen wij bezoeken afleggen bij o.a. de showroom van de digitale overheid 'E-Stonia', vergevorderde bedrijven in Smart Industry topics, scholen en universiteiten die studenten voorbereiden op deze digitale maatschappij en innovatielabs/hubs die als regionale accelerators dienen als incubators om de kansen met digitalisering in Estland te benutten, versnellen en verduurzamen.

Volg ons op onze studiereis via een van deze kanalen:
- website:     http://www.smartmakerseducation.nl
- Facebook:  www.facebook.com/smartmakerseducation
- Twitter:       www.twitter.com/smartmakersedu