Makathon Smart Solutions voor Natuur en Recreatie in PARK21

Makathon_Park21_header_medres.png

Van woensdag 13 maart tot en met vrijdag 15 maart organiseren de Gemeente Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwater en natuurbedrijf PWN en het Nova College de Makathon Smart Solutions voor Natuur en Recreatie in PARK21. 50 studenten gaan samen met coaches vanuit het bedrijfsleven aan de slag met vraagstukken rondom PARK21. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken tijdens de eindpresentaties van de studenten op vrijdag 15 maart vanaf 15:00uur.

Over PARK21

PARK21 is een groeiend park voor iedereen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. PARK21 zorgt straks voor meer groen, ruimte voor sport, recreatie en ontspanning. PARK21 vertelt het verhaal van de polder, van Holland. Hierbij staat de cultuur en het Hollandse landschap centraal. De basis voor PARK21 is het polderland met de kenmerkende lange rechte bomenrijen en de boerenerven. In het westelijk deel komt het parkhart; een recreatieplas met horeca. Op open plekken in het park komt ruimte voor sport en spel. In het oostelijk deel, rond het spoor en direct bereikbaar vanaf de A4, is er ruimte voor grootschalige recreatie. Hier wordt straks het verhaal van Holland verteld door middel van onder meer attracties. Ook is er ruimte voor een evenemententerrein.

De vraagstukken

De Gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland dagen studenten uit om mee te denken bij het vormgeven en de uitdagingen van PARK21.

45189.jpg

Recreatie in PARK2

Omgaan met teveel en te weinig water

In PARK21 is de aanleg van lage delen gepland. Als bij extreme neerslag het waterpeil stijgt, zullen deze gebieden als eerste onderlopen. Door het regenwater op te vangen in Park21 levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan de rest van de polder omdat het daarmee de polder beschermt tegen wateroverlast. Het grootste deel van de tijd staan deze gebieden droog. Daarom vinden het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer dat deze gebieden ook heel goed benut kunnen worden voor recreatie.

Aan de deelnemers de vraag, hoe zouden we deze lage gebieden recreatief kunnen benutten? Houd daarbij rekening met de doelstellingen van PARK21: gezondheid van mens en dier, veiligheid, voor iedereen toegankelijk, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

  • Maak een ontwerp van deze lage delen waarin naast de waterbergende functie ook de recreatieve functies en doelstellingen van PARK21 zijn opgenomen waarbij de belevingswaarde van water en het gebied voorop staan.

  • Maak gebruik van de technologische mogelijkheden van vandaag voor interactiviteit met de bezoekers, bedenk daarbij ook hoe de energie hiervoor kan worden opgewekt.

watersysteem_vds.jpg

Spetterende beleving van het VDS

droge voeten in de polder

De Haarlemmermeer is een voormalig meer dat ruim 150 jaar geleden is drooggelegd. Het hoogheemraadschap van Rijnland is samen met de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat dit ook zo blijft. Grote delen zijn nu ingericht voor agrarisch grondgebruik.

Bij de inrichting van PARK21 ontstaan er mogelijkheden het watersysteem aan te passen, bijvoorbeeld op de klimaatverandering. Welke veranderingen zijn ervoor nodig om in de Haarlemmermeer nu en in te toekomst droge voeten te houden?

De vraag aan de deelnemers is op welke wijze kunnen we in PARK21 de historie van het waterbeheer in deze polder laten beleven. Dit kunnen oplossingen zijn voor verschillende doelgroepen (jong à oud) en verschillende stakeholders (bedrijven, scholen, overheden). De drie fasen die we globaal kunnen onderscheiden zijn totstandkoming van de polder, huidig waterbeheer en toekomstig waterbeheer.

  • Bedenk een (water)beleving waarbij de bezoeker de historie van de droogmakerij van toen tot nu kan beleven.

  • Maak daarbij gebruik van de technologische mogelijkheden van voor interactiviteit met de bezoekers, bedenk daarbij ook hoe de energie hiervoor kan worden opgewekt.

  • Houd rekening met de doelstellingen van PARK21.

Het programma

programma.png

De Makathon Smart Solutions voor Natuur en Recreatie in PARK21 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Makathon_logos.png