Smart Makers Education, De Hartekamp Groep, Les Petits werken samen aan echte innovatie in zorg en welzijn

“Echte innovatie in de regio Kennemerland – ook in de zorg en welzijn - vindt plaats door samenwerking van zorginstellingen, onderwijs en het bedrijfsleven. Een unieke samenwerking tussen studenten en medewerkers van bedrijven leidt tot unieke oplossingen en een bijzondere kruisbestuiving”.

“Echte innovatie in de regio Kennemerland – ook in de zorg en welzijn - vindt plaats door samenwerking van zorginstellingen, onderwijs en het bedrijfsleven. Een unieke samenwerking tussen studenten en medewerkers van bedrijven leidt tot unieke oplossingen en een bijzondere kruisbestuiving”.

Een instelling voor gehandicaptenzorg, een kinderopvangorganisatie en regionale onderwijsinstellingen die samen aan de slag gaan met innovatie in zorg en welzijn. Een combinatie die wellicht niet direct voor de hand lijkt te liggen, toch is dat wat de Hartekamp Groep, Les Petits Kinderopvang en de regionaal samenwerkende onderwijsinstellingen en bedrijven van Smart Makers Education (SME) gaan doen. Samen organiseren zij de Makathon Smart Solutions voor Zorg en Welzijn van 15 t/m 17 mei 2019.

Marian Stet, lid raad van bestuur Hartekamp Groep, over deze bijzondere samenwerking: “De zorg- en begeleidingsvragen worden steeds complexer, zowel in de gehandicaptenzorg als in de kinderopvang. Het is belangrijk dat verschillende vakgebieden elkaar vinden en samen tot slimme oplossingen komen.”

In 2017 en 2018 werd op het terrein van de Hartekamp in Heemstede al eerder een Makathon georganiseerd met de partners van SME. Studenten van de opleidingsrichtingen ict, techniek, zorg en welzijn van het Nova College en Hogeschool Inholland bedachten oplossingen om de zorg te verbeteren. Zo bedacht een van de studentteams in 2017 een slim camerasysteem om overzicht te houden op cliënten in de tuin en bedacht in 2018 een team een slimme oplossing om voedselverspilling te voorkomen. Dit jaar is het thema hoe kan technologie helpen voor meer zelfregie en versterkende zorg. Daarbij gaan we op zoek naar technologische oplossingen om cliënten en/of kinderen in staat te stellen zelf (weer) de regie te laten voeren op hun eigen ontwikkeling.

Sandra Vlaar, directeur Les Petits over de samenwerking: “Net als de gehandicaptenzorg hebben wij te maken met kinderen die een specifieke extra begeleidingsvraag hebben. Andersom spelen onze opvoedvraagstukken ook bij cliënten van de Hartekamp Groep. Een samenwerking is voor ons dan ook een hele logische keuze”.

_D727943.jpg

Om deze samenwerking extra kracht bij te zetten tekenden Sandra Vlaar en namens Smart Makers Education Jan Wieger Hof, directeur Nova College, een samenwerkingsovereenkomst in de 3D Makers Zone in Haarlem. Met deze ondertekening is Les Petits nu - net als de Hartekamp Groep - officieel partner van Smart Makers Education. SME is een regionaal samenwerkingsverband van onder andere de Hogeschool Inholland, de 3D Makers Zone Haarlem, Hartekamp Groep en drinkwaterbedrijf PWN. De wereld vraagt om slimme oplossingen en het doel van SME is om een nieuwe generatie studenten op te leiden tot creatieve denkers. De Makathon is een van de succesvolle concepten die dit samenwerkingsverband de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Jan Wieger Hof: “De makathons dagen studenten uit om buiten de kaders te denken en samen te werken met andere disciplines. Het vraagt andere vaardigheden dan in een lesprogramma in de klas: samenwerken met anderen, open staan voor andere meningen, creativiteit en de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Bovendien leren studenten en potentiele stagebedrijven of werkgevers elkaar kennen op deze evenementen.”

Om de Makathon Smart Solutions voor Zorg en Welzijn de komende jaren terug te laten keren en verder uit te bouwen is Les Petits nu officieel partner van SME. Tim van der Voord, programmamanager SME over dit tekenmoment “Dit is een regionaal signaal dat echte innovatie in de zorg en welzijn alleen in ketensamenwerking van onderwijs, overheid en bedrijfsleven kan plaatsvinden. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking gaat leiden tot bijzondere innovaties en leerervaringen voor studenten waar we op andere wijze nooit toe waren gekomen ”

Benieuwd naar de innovatieve uitkomsten die de studenten dit jaar gaan ontwikkelen vanuit deze bijzondere samenwerking? U bent van harte uitgenodigd tijdens de eindpresentaties van de Makathon op 17 mei 2019 vanaf 15:00 uur bij de Hartekamp aan de herenweg 5 in Heemstede.